(ممتحنه11)-و اگر از زنان شما کساني ( مرتد شده ) به سوي کافران رفتند شما در مقام انتقام برآييد و به قدر همان مهر و نفقه‏اي که خرج کرده‏ايد به مرداني که زنانشان رفته‏اند بدهيد و از خدايي که به او ايمان آورده‏ايد بترسيد و پرهيزکار شويد.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.