(نساء76)-کساني که ايمان آورده‏اند ، در راه خدا پيکار مي‏کنند ، و آنها که کفر را پيشه خود کرده‏اند در راه طاغوت مي‏جنگند ، پس شما اي مؤمنان با ياران شيطان پيکار کنيد ، که کيد شيطان هميشه ضعيف بوده است.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی