(شوری18)-آنهايي که ايماني به قيامت ندارند در آمدنش عجله مي‏کنند ، و کساني که ايمان دارند از آمدنش بيمناکند ، و مي‏دانند که حق است . تو آگاه باش آنهايي که در انکار قيامت لجبازي و اصرار مي‏ورزند در ضلالتي سخت دور قرار دارند.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی