(آل عمران99)-بگو ، اي اهل کتاب چرا کسي را که ايمان آورده ، از راه خدا جلوگيري مي‏کنيد و آن راه را کج و معوج مي‏خواهيد ، با اينکه خود شما شاهد بر حقانيت آنيد ، و خدا به هيچ وجه از آنچه مي‏کنيد غافل نيست.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی