(توبه94)-( و )چون بازگرديد نزد شما عذر آورند ، بگو عذر مياوريد که ما هرگز شما را تصديق نمي‏کنيم ، خدا ما را از اخبار شما خبردار کرد ، و به زودي خدا عمل شما را مي‏بيند ، و رسول او نيز ، آنگاه بسوي داناي غيب و شهادت بازمي‏گرديد ، پس شما را به آنچه مي‏کرديد خبر مي‏دهد.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی