(حشر8)-از غنائم سهمي براي فقراي مهاجرين است ، آنان که به دست دشمن از اموال و خانه‏هاي خود بيرون شدند ، و به اميد رسيدن به فضل و رضوان خدا ترک وطن کردند و همواره خدا و رسولش را ياري مي‏دهند اينان همان صادقانند.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.