(نمل19)-سليمان لبخندي زد و از گفتار او خنديد و گفت : پروردگارا ! مرا وادار کن تا نعمتي را که به من و پدر و مادرم مرحمت فرموده‏اي سپاس دارم و عملي شايسته کنم که آن را پسند کني و مرا به رحمت خويش در صف بندگان شايسته‏ات در آور.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی