(يس47)-و چون به ايشان گفته مي‏شود از آنچه خدا روزيتان کرده انفاق کنيد آنان که کافر شده‏اند به آنان که ايمان آورده‏اند گويند آيا به کسي غذا بدهيم که اگر خدا مي‏خواست غذايش مي‏داد ؟ شما نيستيد جز در ضلالتي آشکار.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.