(يونس94)-اگر در آنچه بر تو نازل کرده‏ايم ترديد داري از اهل کتاب که هميشه کتابهاي آسماني را مي‏خوانند بپرس ، سوگند مي‏خورم که از ناحيه پروردگارت حق بر تو نازل شده بنا بر اين ديگر جا ندارد که از دودلان باشي.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.