(روم28)-براي شما از خود شما مثلي زده ، آيا بردگان شما در آنچه که از اموال به شما روزي کرده‏ايم هيچ فردي شريک شما هست بطوري که آن برده و شما با هم برابر باشيد و احيانا شما از آن بردگان بترسيد که مبادا در شرکت تجاوز کنند آن طور که از يک شريک آزاد مي‏ترسيد ؟ قطعا نه ، پس چطور مخلوقات خدا را شريک او مي‏گيريد ، ما اين طور آيات را براي مردمي که تعقل کنند توضيح مي‏دهيم .پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.