جزء02- (بقره142)-بزودي سفيهان از مردم خواهند پرسيد چه انگيزه‏اي مسلمانان را از قبله‏اي که رو بدان سو نماز مي‏کردند برگردانيد ؟ بگو : مشرق و مغرب از آن خداست هر که را بخواهد بصراط مستقيم هدايت مي‏کند.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.