(مائده3)-اما آن گوشتها و چيزهائي که خوردنش بر شما حرام شده گوشت مردار و خون و گوشت خوک و گوشت حيواني است که هنگام ذبح نام غير خدا بر آن برده شده ، و حيواني که خفه شده ، و يا به وسيله کتک مرده ، يا سقوط کرده ، و يا به وسيله ضربت شاخ حيواني ديگر مرده ، و يا درنده از آن خورده ، مگر آنکه آن را زنده در يابيد ، و ذبح کنيد ، و آنچه به رسم جاهليت براي بتها ذبح شده ، و نيز اينکه اموال يکديگر را به وسيله اوتار ( با چوبه تير) قسمت کنيد ، امروز است که ديگر کفار از ضديت با دين شما مايوس شدند ، ديگر از آنها نترسيد ، و تنها از من بترسيد امروز است که دين شما را تکميل کردم ، و نعمت خود بر شما تمام نمودم ، و امروز است که دين اسلام را براي شما پسنديدم - و آنچه گفتيم حرام است در حال اختيار حرام است - اما اگر کسي در محلي که قحطي طعام است به مقداري که از گرسنگي نميرد نه زيادتر که به طرف گناه متمايل شود مي‏تواند بخورد ، که خدا آمرزگار رحيم است.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.