(بقره276)-خدا ربا را ( که مردم به منظور زياد شدن مال مرتکب مي‏شوند ) پيوسته نقصان مي‏دهد ، و به سوي نابوديش روانه مي‏کند ، و در عوض صدقات را نمو مي‏دهد ، و خدا هيچ کافر پيشه دل به گناه آلوده را دوست نمي‏دارد.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.