(نور35)-خدا نور آسمانها و زمين است نو را و همچون محفظه‏اي است که در آن چراغي باشد ، و چراغ در شيشه‏اي ، شيشه‏اي که گويي ستاره‏اي است درخشان ، و آن چراغ با روغن زيتي صاف روشن باشد که از درخت پر برکت زيتون ( سر زمين مقدس ) گرفته شده باشد نه زيتون شرقي و نه غربي ، در نتيجه آن چنان صاف و قابل احتراق باشد که نزديک است خود به خود بسوزد هر چند که آتش بدان نرسد ، و معلوم است که چنين چراغي نورش دو چندان و نوري بالاي نور است ، خدا هر که را خواهد به نور خويش هدايت کند و اين مثلها را خدا براي مردمي مي‏زند که خدا به همه چيز دانا است.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی