(طلاق11)-رسولي فرستاده تا آيات خدا را براي شما بخواند ، آياتي که روشن است ، تا خدا آنهايي را که ايمان آورده و اعمال صالح مي‏کنند از ظلمت‏ها به سوي نور بيرون کند . و کسي که به خدا ايمان مي‏آورد و عمل صالح مي‏کند خدا او را به بهشت‏هايي داخل مي‏کند که نهرها از زير درختانش جاري است بهشت‏هاي جاودانه که ايشان تا ابد در آن خواهند بود و خدا چه نيکو کرده است رزق چنين کسان را.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی